Subxarxa Competència digital docent

Objectius generals:

 • Conèixer el Marc competencial digital docent
 • Millorar la competència digital docent

Objectius específics:

 • Conèixer el nivell de la CDD pròpia
 • Promoure la pràctica reflexiva sobre la competència digital docent
 • Dissenyar propostes didàctiques adreçades al desenvolupament de la competència digital de l’alumnat.
  • Promoure nous enfocaments metodològics amb l’ajuda de les tecnologies digitals
  • Promoure l’ús de les rúbriques d’avaluació de la CDA

Organització (Informació detallada i calendari)

El seminari estarà gestionaran des del CRP i serà el seu referent digital i/o el/la Mentor/a digital qui en farà la
dinamització i seguiment.

de les quals 12h seran síncrones i 8h destinades a d’altres requisits.

En acabar el curs, s’obtindrà una certificació de 20h, si es compleixen els requisits:

 • assistència a un mínim de 80 % de les sessions
 • desenvolupament d’una proposta didàctica
 • participació activa a la plataforma NUS

Hi haurà un total de 6 sessions (més la del tancament). Cada sessió es dedicarà a una de les 6 dimensions de la Competència digital docent

Competència Digital de l’Alumnat
Compromís professional
Continguts digitals
Ensenyament-Aprenentatge
Avaluació i retroalimentació
Apoderament dels estudiants

Cada sessió inclou

 1. Seminari web (via Youtube, des de l’Àrea de cultura digital):
  una primera part, a càrrec d’una persona experta en la dimensió corresponent
  experiències d’èxit de centres educatius o d’altres agents en relació amb aquesta dimensió
 2. Seminari territorial (gestionat pel CRP)
  – Metodologia basada en la reflexió sobre la pràctica.
  – Propostes i estratègies didàctiques enfocades al desenvolupament d’una de les àrees de la CDD establint connexions amb l’àrea 6 de la Competència digital docent
  – El material de suport anirà directament lligat a les sessions dels seminaris web
 3. El fòrum de suport

Per tal d’afavorir la compartició d’idees, inquietuds i recursos entre docents Per aconseguir el treball en xarxa entre els docents de centres de diferents parts del territori i, per tant, del treball es proposa la participació de tots els assistents en la plataforma NUS, basada en l’app Discourse

Aquesta plataforma permet la creació de fils de conversa de manera senzilla i de manera ordenada, amb inserció
d’etiquetes, enquestes, citacions, etc.

Presentació de la subxarxa (16-9.2021) via Youtube