Inscripcions

pfz

Les activitats de formació per al primer trimestre del curs 2021-2022 seran en format virtual donada la situació excepcional per la covid-19.

Les activitats del Pla de Formació de Zona s’adrecen a tot el professorat d’educació infantil, primària, secundària, de formació professional, de persones adultes i d’ensenyaments de règim especial dels centres educatius de la zona.

La inscripció a les activitats de formació  es realitzarà individualment identificant-se com usuari/a XTEC, excepte als seminaris de coordinació o altres activitats que impliquin l’assignació per part de la direcció del centre; aquestes les haurà de realitzar el director/a del centre o persona autoritzada identificant-se com usuari/a XTEC a traves de l’enllaç Inscripció Direcció que també trobareu a la secció de Formació del portal de la XTEC

Inscripcions (sol·licitud de plaça del 13 al 27 de setembre de 2021). Imprescindible disposar d’identificador XTEC

Catàleg d’activitats. Curs 2021-2022

  • Formació en centre Són activitats destinades i restringides al professorat d’un centre amb projecte propi especificat en un pla de formació de centre. Les modalitats són assessoraments, tallers de centre i FIC  – Inscripció individual
  • Activitats de zona (seminaris de coordinació) Inscripció Direcció
    La inscripció a la Xarxa Territorial de Cultura Digital (activitat 3080040529) tot i estar dintre d’aquest bloc, s’haurà de fer de forma individual, per raons tècniques 
  • Activitats Interzona, que està previst realitzar a poblacions del nostre àmbit. – (per concretar) Inscripció individual
  • Activitats Interzona (activitats d’àmbit comarcal ofertades des dels Serveis Territorials (la seu pot variar en funció de la inscripció). – Inscripció individual
  • Cercador d’activitats (activitats de tot Catalunya)

Consultes

* Més informació i l’oferta d’activitats de tots els Serveis Educatius de Catalunya