Com podem ajudar els adolescents i joves a transformar millor la informació en coneixement?

  • Com influeix la transformació de la informació en coneixement per anticipar els canvis?
  • Quins mecanismes neuronals s’activen? Quines estratègies faciliten aquesta transformació?
  • Com podem ajudar les persones joves a gestionar la incertesa i la gestió emocional?

Aquestes són alguns dubtes que poden sorgir quan orientem i assessorem les… Llegeix més»

Maleta ExpressArt. Museu portàtil

L’objectiu d’aquests materials és proporcionar a l’alumnat recursos per treballar l’art contemporani. Està concebut com un conjunt de propostes didàctiques per realitzar a l’aula amb diversos materials: objectes tridimensionals, imatges i textos.
S’aconsella preparar una visita al Macba treballant prèviament aquests materials a l’aula. Les propostes… Llegeix més»

Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat (CDA)

El caràcter transversal de l’assoliment de la Competència Digital de l’Alumnat pot dificultar-ne el seguiment i l’avaluació de manera consensuada i acurada. Necessita un treball de coordinació i planificació per part de l’Equip directiu i la Comissió d’estratègia digital, i per part de tots els… Llegeix més»