Reconeixement de projectes d’innovació pedagògica

El passat dilluns 16 de novembre es va publicar al DOGC la normativa per al Reconeixement de projectes d’innovació pedagògica de centres educatius
És voluntat del Departament d’Educació reconèixer els processos d’innovació i transformació educativa que s’han implementat en els centres educatius. Us encoratgem a participar-hi presentant el… Llegeix més»

Maleta llibres anglès

La maleta de lectura d’anglès conté un total de 18 llibres de lectura de diferents nivells des de pre-starters fins a Flyers/Ket.
Molts llibres tenen el suport magnètic en un DVD per si es vol fer un treball oral del llibre. En podeu consultar els libres… Llegeix més»

Maleta llibres coeducació

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real d’oportunitats.
La igualtat de gènere fa referència a la necessitat de corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores dels… Llegeix més»

Maleta Lego Wedo 2.0

Lego WeDo és un producte molt senzill, que permet als estudiants més menuts muntar els propis models amb peces de Lego.
Hi poden connectar un motor, dos sensors i, amb l’ajuda d’una senzilla aplicació, programar el robot per tal que faci una determinada tasca.
El robot es connecta via Bluotooth-4… Llegeix més»