Prevenir davant l’allau de les xarxes socials

En motiu de la Diada de Seguretat a la Internet celebrada el dia 10 de febrer, ja ens fèiem ressò de diverses iniciatives de protecció de les persones menors d’edat a la xarxa.
Amb l’allau de xarxes socials existents i l’impacte que tenen entre el públic adolescent, no deixa de ser interessant aquesta iniciativa de la National Center for Missing & Exploited Children, on de forma molt directa suggereixen adoptar precaucions, sota la consigna: Pensa-t’ho abans de publicar!