Image Swirl

Google ha tret una nova eina experimental, Image Swirl, que serveix per cercar imatges d’una manera diferent. Es pot fer una cerca qualsevol però com a resultats ofereix, en lloc d’imatges soles, grups de fotografies semblants entre si. Cal clicar-hi al damunt per a cercar-hi imatges del mateix estil o d’altres de relacionades agrupades en conjunts.

Image Swirl és molt més intuïtiu que el convencional sistema de cerca de fotografies i es basa, entre més, en la tecnologia de reconeixement de cares..  En definitiva, una manera més fluida de navegar entre fotografies disponible, de moment, només en anglès.