Cinema i drets dels infants

Proposta del Grup IREF per a treballar els 10 principis de la Declaració dels Drets dels Infants a partir de 10 pel·lícules. En aquest catàleg es referencien els films i s’accedeix als dossiers educatius eleborats per la Irene de Puig.

El grup IREF, d’acord amb el Programes d’Innovació Educativa del Departament d’Educació presenta l’activitat “Cinema i drets dels infants”, una iniciativa adreçada als alumnes de Cicle Superior de Primària i als d’Educació Secundària Obligatòria.
Els Programes d’Innovació Educativa implicats en aquesta iniciativa són: el Programa d’Educació per la Ciutadania i Educació en Comunicació Audiovisual.
Es tracta d’una proposta en què cadascun dels 10 principis de la Declaració dels Drets dels Infants es treballa a partir d’un film. A més de treballar els continguts relacionats amb aquesta Declaració, també es fa una proposta didàctica relacionada amb el llenguatge cinematogràfic
L’autora dels dossiers és l’Irene de Puig. Aquests dossiers estan disponibles en un CD-ROM publicat pel Departament d’Educació, que està en servei de préstec al CRP.
Una producció de:
Amb el suport de:
Principi 1. L’infant gaudirà de tots els drets enunciats en aquesta Declaració. Aquests drets seran reconeguts a tots els infants sense excepció de cap mena o discriminació per motius de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d’opinió política o altres opinions, d’origen nacional o social, de naixença o de qualsevol altra situació, ja sigui del mateix infant o de la seva família.

Pel·lícula: V791.43BILBilly Elliot. Universal Pictures (8553) (adults; ensenyants; primària; secundària)

Dossier: Billy Elliot © Irene de Puig. Grup IREF


Principi 2. L’infant gaudirà d’una protecció especial i disposarà d’oportunitats i de serveis, dispensat tot això per la llei i altres mitjans, a fi que pugui desenvolupar-se físicament, mentalment, moralment, espiritualment i socialment d’una manera sana i normal, així com en condicions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis amb aquesta finalitat, la consideració fonamental a què caldrà atenir-se serà l’interès superior de l’infant.

Pel·lícula: V791.43 TAVHoy empieza todo. Manga Films (8552) (adults; secundària post-obligatòria; batxillerat)

Dossier: Hoy empieza todo © Irene de Puig. Grup IREF


Principi 3. L’infant té dret, des de la seva naixença, a un nom i a una nacionalitat.

Pel·lícula: V791.43GENGeneración robada. Laurenfilm (9089) (primària; cicle superior; secundària; secundària obligatòria; secundària post-obligatòria; batxillerat; adults)

Dossier: Generación robada © Irene de Puig. Grup IREF


Principi 4. L’infant ha de gaudir dels beneficis de la seguretat social. Tindrà dret a créixer i a desenvolupar-se en bona salut; i amb aquest fi caldrà proporcionar-li, tant a ell com a la mare, atencions especials, tant prenatals com postnatals. L’infant tindrà dret a disposar d’alimentació, habitatge, esbarjo i serveis mèdics adequats.

Pel·lícula: V791.43CHIEl chico. MK2; Warner Bros (1462) (educació infantil; primària; secundària; secundària post-obligatòria; batxillerat; universitària; adults;)

Dossier: El chico © Irene de Puig. Grup IREF


Principi 5. L’infant impedit físicament o mentalment, o que pateixi d’algun impediment social, ha de rebre el tractament, l’educació i les atencions necessàries que reclama la seva particular situació.

Pel·lícula: V791.43MAJEl color del paraíso. Paramount (1464) (primària; secundària;)

Dossier: El color del paraíso © Irene de Puig. Grup IREF


Principi 6. L’infant, per al desenvolupament ple i harmoniós de la seva personalitat, necessita amor i comprensió. Sempre que sigui possible, haurà de créixer a l’emparança i sota la responsabilitat dels seus pares i, en qualsevol cas, en un ambient d’afecte i de seguretat moral i material; llevat de circumstàncies excepcionals, l’infant de tendra edat no serà separat de la seva mare. La societat i les autoritats públiques tindran una cura especial envers els infants sense família o que estiguin mancats de mitjans adequats de subsistència. Per al manteniment dels fills de famílies nombroses, convé concedir subsidis estatals o d’altra mena.

Pel·lícula: V791.43VIDLa vida és bella. Lauren Films (4469) (ensenyants; professionals de l’educació; adults; secundària; formació de professorat)

Dossier: La vida es bella © Irene de Puig. Grup IREF


Principi 7. L’infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en la seva etapa elemental. Se li donarà una educació que afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d’igualtat d’oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de responsabilitat moral i social, i esdevenir un membre útil de la societat.

L’interès superior de l’infant serà el principi que guiarà aquells qui tenen la responsabilitat de la seva educació i orientació; aquesta responsabilitat pertoca abans de tot als seus pares.
L’infant gaudirà plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran d’estar orientats a les finalitats perseguides per l’educació; la societat i les autoritats públiques s’esforçaran a promoure la satisfacció d’aquest dret.

Pel·lícula: V791.43(51)YIMNi uno menos. Columbia Tristar Home Video (9310) (adults; cicle superior; secundària;)

Dossier: Ni uno menos © Irene de Puig. Grup IREF


Principi 8. L’infant ha de figurar entre els primers a rebre, en tota circumstància, protecció i socors.

Pel·lícula: V791.43JOHJohn Q.. Columbia Tristar Home Video y CIA, S.R.C.(1456) (joves; secundària; adults)

Dossier: John Q. © Irene de Puig. Grup IREF


Principi 9. L’infant ha de ser protegit contra totes les formes de negligència, crueltat i explotació. No serà objecte de cap mena de tràfic.
No s’haurà de consentir que l’infant treballi abans d’una edat mínima adequada; en cap cas no se l’ocuparà ni se li permetrà que s’ocupi en qualsevol tasca o feina que perjudiqui la seva salut, o que en dificulti el seu desenvolupament físic, mental o moral.

Pel·lícula: V791.43ESTEstación Central de Brasil. Sogepaq Video (8778) (adults; ensenyants; formació permanent; secundària; batxillerat; formació de professorat)

Dossier: Estación Central de Brasil © Irene de Puig. Grup IREF


Principi 10. L’infant ha de ser protegit contra les pràctiques que puguin fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena.
Ha de ser educat en un esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal, i amb plena consciència que ha de consagrar les seves aptituds i energies al servei dels seus semblants.

Pel·lícula: V791.43PROPromises. DeAPlaneta (4887) (cicle superior; primària; secundària; secundària obligatòria; ensenyants; adults;)

Dossier: Promises © Irene de Puig. Grup IREF


Altres dossiers:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>