Jornada sobre Periodisme digital a l’escola

L’impacte del periodisme digital sobre la forma en la qual consumim i distribuïm la informació és el canvi més fonamental que la comunicació i la cultura ha viscut les dues darreres dècades. Internet ha canviat el món, també i sobretot, de la informació i el coneixement. L’educació ha viscut amb una especial intensitat l’emergència del periodisme digital, precisament pel fet que les generacions més joves són les protagonistes principals dels canvis en els hàbit informatius i de gestió del coneixement.

Amb tot, però, aquest canvi no només no ha acabat sinó que s’accelera de la mà de la nova televisió IP o la distribució de textos a través dels eBooks.

Les Jornades de Periodisme Digital a l’Escola el que pretenen és precisament analitzar què està passant en el món de la comunicació i com això impacta en el procés educatiu. Els nostres infants avui reben dels mitjans de comunicació un tant per cent d’informació i coneixement superior al que mai abans havien rebut. I creix. Creix i planteja reptes que en aquestes jornades volem analitzar amb la presència de destacades personalitats del món de l’educació i l’escola però també posant de relleu algunes de les millors pràctiques que les escoles del país han posat en marxa els darrers anys.

Si el present és ja digital el futur ho serà molt més encara i l’escola, per tant, ha de saber com usar les eines del periodisme digital per a millorar la seua pròpia qualitat, per a aconseguir una gestió del coneixement millor i més adequada a la realitat de les joves generacions.

Val a dir que des de www.reporteducacio.cat es porta a terme una experiència de periodisme digital a través de l’activitat intercentres “Escoles en bloc” i que, a partir del curs 2009-2010,. s’iniciarà d’acord amb Ràdio Sant Vicenç i dintre de les accions de dinàmica educativa, el programa “Aula dial“.

|ACCÉS!