Oferta de Kudis i macroKudis per adquirir o millorar la CDD

Kudis 2021

Les càpsules d’aprenentatge tenen per objectiu la formació focalitzada en tecnologies digitals a l’aula en un termini curt de temps. El treball es du a terme de forma autònoma en un termini màxim de dos mesos al llarg dels quals s’hauran de lliurar unes tasques concretes que, un cop revisades, permeten la certificació.

Es classifiquen en:

  • KUDIs de 10 hores de formació i corresponen al nivell bàsic (CDD: B) de la competència digital docent.
  • MacroKUDIs de 15 hores de formació i corresponen als nivells intermedi i avançat (CDD: I / CDD: A) de la competència digital docent.

Per inscriure’s a les càpsules cal accedir a Odissea i fer l’autoinscripció.

L’oferta formativa canvia cada dos mesos.

Més informació