araART

El Departament d’Educació ha creat el Programa d’innovació pedagògica “araArt” amb la finalitat de fomentar i posar en valor projectes artístics que es porten a terme en el si d’un centre d’educació infantil, primària o secundària, en col·laboració amb una escola artística, un equipament cultural, o institucions, entitats i associacions artístiques, per promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat participant.

El programa “araArt” té dues modalitats:

a) La modalitat A, per a centres que en el moment de fer la sol·licitud estan portant a terme un projecte artístic de les característiques que s’estableixen en aquesta resolució.

b) La modalitat B, s’adreça als centres que volen començar un projecte artístic de les característiques que s’estableixen en aquesta resolució.

Trobaràs més informació a la pàgina web de Departament d’educació.