Racó de lectura

Racó lectura
Els alumnes de 4t B de l’escola Antoni Gaudí un cop al mes surten de l’aula per llegir tots el mateix conte en veu alta. Es fa en grups de cinc.

Es  col·loquen en forma de rotllana i fan la lectura, seguint tots el mateix text.

Aquesta activitat es fa per fer motivadora la lectura en veu alta, també permet que entre ells puguin fer una coavaluació de l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica per fer una lectura expressiva correcta i garantir la comprensió d’allò que s’està llegint.

Els hi en canta fer-ho!