Projecte de Servei Comunitari

El Departament d’Ensenyament té la voluntat d’impulsar la metodologia de l’aprenentatge-servei dins dels currículums de les diverses matèries. Inicialment el plantejament és el de realitzar un pilotatge amb un nombre important de centres d’Educació Secundària Obligatòria a tot Catalunya, i una vegada avaluats els resultats d’aquest pilotatge, proposar la seva extensió a tot el conjunt de centres educatius. [web del projecte]


Projecte “Tàndem”

El projecte neix per la necessitat de treballar per afavorir la igualtat d’oportunitats d’infants i joves fills d’immigrants, per tal d’afavorir la seva integració social. Es proposa que l’alumnat sobre el qual es faci la intervenció sigui el de sisè de primària, amb la voluntat d’afavorir l’acompanyament en el seu pas de primària a secundària i promoure la seva autonomia personal i el coneixement de la ciutat on viu. Per una altra banda, el projecte Tàndem vol contribuir a la formació de l’alumnat dels Graus d’Educació Infantil i Primària de la URV del Campus de les Terres de l’Ebre i del CFGS d’Integració Social de l’Institut de l’Ebre, proporcionant-los-hi un altre recurs formatiu vivencial que els prepari per a la seva futura tasca professional. [web del projecte]


Projecte “Donació de sang”

Els infants i joves de centres d’educació formal i no formal, són responsables d’informar al seu entorn i promoure una campanya de donació de sang. Aquesta activitat s’oferta amb la intenció de que el centres educatius,el Banc de Sang i Teixits, i el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Ebre, treballin conjuntament per conscienciar als infants i joves sobre la necessitat de donar sang i així incrementar el nombre de donants al seu entorn més proper. [web del projecte]