Dates de preinscripció i matrícula

 

 
ESTUDIS PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS MATRÍCULA
INFORMACIÓ GENERAL
ESO Del 13 al 24 d’abril de 2018
1r ESO: del 21 al 27 de juny de 2018
2n, 3r i 4t d’ESO: del 25 al 29 de juny de 2018
Matrícula extraordinària: del 5 al 7 de setembre de 2018
Batxillerat Del 14 al 24 de maig de 2018
Del 2 al 4 de maig de 2018 pels batxillerats de doble titulació (Batxibac)
Matrícula ordinària, del 4 al 11 de juliol de 2018
Matrícula extraordinària, del 5 al 7 de setembre de 2018
Programes de Formació i Inserció Del 14 al 25 de maig de 2018 Del 3 al 10 de setembre de 2018
Formació Professional de grau mitjà Del 14 al 24 de maig de 2018
Segona fase: 5 i 6 de setembre de 2018
Del 4 al 11 de juliol de 2018
2n Període: es publicarà a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
Formació Professional de grau superior Del 29 de maig al 7 de juny de 2018 Del 18 al 23 de juliol de 2018
Cursos d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior De caràcter general: del 2 al 6 de juliol de 2018
En centres d’adults: del 18 al 26 de juny de 2018
Cada centre publicarà les dates de tot el procés d’inscripció i de matriculació abans del 22 de juny de 2018.
Centres d’adults: a partir del 12 de setembre
Cicles Formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny Del 14 al 24 de maig del 2018 Del 4 al 11 de juliol de 2018
Cicles Formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny Del 29 de maig al 7 de juny del 2018 Del 18 al 23 de juliol de 2018
Cicles Formatius d’animació en circ i tècniques d’actuació teatral Del 15 d’abril al 4 de juny de 2018 Cada centre ha de publicar al seu tauler d’anuncis i al web, abans del  de maig de 2018, el calendari d’actuacions, inclosa, qua escaigui, la convocatòria de setembre.
Ensenyaments professionals de música i dansa Del 4 al 16 d’abril de 2018 Del 25 al 29 de juny de 2018
Ensenyaments superiors de música No més tard del 9 d’abril de 2018 cada centre publica el calendari d’actuacions (tauler i web)
Ensenyaments superiors de dansa No més tard del 9 d’abril de 2018 cada centre publica el calendari d’actuacions (tauler i web)
Ensenyaments superiors de disseny No més tard del 9 d’abril de 2018 cada centre publica el calendari d’actuacions (tauler i web)
Ensenyaments superiors de conservació i restauració de béns culturals No més tard del 9 d’abril de 2018 cada centre publica el calendari d’actuacions (tauler i web)
Ensenyaments superiors d’art dramàtic No més tard del 9 d’abril de 2018 cada centre publica el calendari d’actuacions (tauler i web)
Ensenyaments esportius 1r Període: consultar el calendari a cada centre abans del 4 de maig de 2018
Període de preinscripció: del 8 de maig al 6 de juny de 2018
El procés de matriculació ha d’estar completat abans del 7 de setembre de 2018
2n Període: consultar el calendari a cada centre abans del 7 de setembre de 2018
3r Període: consultar el calendari a cada centre abans del 11 de desembre de 2018
4t Període: consultar el calendari a cada centre abans del 28 de febrer de 2019
Ensenyaments d’idiomes Cursos d’actualització i especialització del nivell C1 d’alemany, anglès, francès i italià.
Telemàtic: del 3 de setembre fins les 15h del 6 de setembre de 2018
Presencial:  6 de setembre de 2018 fins a les 14h.
Període de matriculació en línia (alumnes admesos): de les 18h del 19 de setembre fins al 21 de setembre de 2018. Període de matriculació en línia de les places vacants: 26 de setembre (anglès) des de les 12h, i 27 de setembre de 2018 (anglès, alemany, francès i italià) des de les 9h.
Resta d’ensenyaments d’idiomes
Cursos extensius i cursos intensius i flexibilitzats.
 Primer període
Telemàtic: del 3 de setembre fins les 15h del 6 de setembre de 2018
Presencial:  6 de setembre de 2018 fins a les 14h.
Període de matriculació en línia (alumnes admesos): de les 18h del 19 de setembre fins al 21 de setembre de 2018. Període de matriculació en línia de les places vacants: 26 de setembre (anglès) des de les 12h, i 27 de setembre de 2018 (tots els idiomes, anglès inclòs) des de les 9h.
Segon període
Es publicarà a la web del Departament no més tard del 14 de desembre de 2018
Es publicarà a la web del Departament no més tard del 14 de desembre de 2018
Formació de persones adultes Del 18 al 26 de juny de 2018 Alumnes admesos: del 3 al 10 de setembre de 2018
Alumnat de la llista d’espera: a partir del 12 de setembre de 2018
Ensenyaments a distància de l’IOC Graduat en educació secundària:
Trimestre de tardor de 2017 Alumnat antic: del 23 al 29 de juny de 2017
Alumnat antic i nou: del 4 al 8 de setembre de 2017
Trimestre d’hivern de 2018 Alumnat nou: del 6 al 10 de novembre de 2017
Alumnat antic: del 14 al 21 de desembre de 2017
Trimestre de primavera de 2018 Alumnat nou: del 19 al 23 de febrer de 2018
Alumnat antic: del 3 al 9 d’abril de 2018
Alumnat optatives d’ESO: del 7 al 19 de setembre de 2017
Batxillerat:
Primer semestre Alumnat antic: del 21 al 28 de juny de 2017
Alumnat antic i nou: del 7 al 14 de setembre de 2017
Segon semestre Alumnat nou: del 23 al 30 de novembre de 2017
Alumnat antic: del 17 al 24 de gener de 2017
Formació Professional:
Primer semestre Alumnat nou: del 3 al 12 de maig de 2917
Alumnat antic: del 6 al 15 de juny de 2017*
Segon semestre Alumnat nou: del 14 al 24 de novembre de 2017
Alumnat antic: del 30 de gener al 7 de febrer de 2018*
  * L’alumnat que està o hagi estat matriculat en un cicle formatiu a l’IOC i vulgui cursar-ne un altre ha de fer la sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu a través de la secretaria de FP, durant els periodes següents:
1r semestre: del 3 al 12 de maig de 2017
2n semestre: del 14 al 24 de novembre de 2017
Curs de preparació de les proves d’accés als CFGS i curs específic d’accés a grau superior(CAS):
Del 19 al 26 de setembre de 2017
Curs de preparació per a les proves d’accés a la universitat per titulats en batxillerat o CFGS:
Del 18 al 25 de gener de 2018
Idiomes: Anglès
Primer semestre Alumnat nou:
Preinscripció i test de nivell: del 4 al 11 de maig de 2017
Matrícula: del 18 al 29 de maig de 2017
Alumnat antic: del 20 al 29 de juny de 2017
Segon semestre Alumnat nou:
Preinscripció i test de nivell: del 26 d’octubre al 6 de novembre de 2017
Matrícula: del 15 al 30 de novembre de 2017
Alumnat antic: del 26 de gener al 8 de febrer de 2018
Proves d’Accés a la Universitat PAU Convocatòria ordinària de juny: Del 6 al 20 de març de 2018 (només alumnes de 2n de batxillerat) Estudiants més grans de 25 anys: del 15 al 28 de febrer de 2018
Estudiants amb el títol de batxillerat o equivalent ja finalitzat (matrícula lliure): del 2 al 14 de maig de 2018
Estudiants de cicles formatius de grau superior: del 16 al 31 de maig de 2018
Estudiants que estiguin cursant 2n de batxillerat el curs 2017-2018: del 16 al 31 de maig de 2018
Convocatòria extraordinària de setembre Del 12 al 24 de juliol de 2018
Estudis Universitaris Preinscripcions: Convocatòria de juny: del 5 de juny al 2 de juliol de 2018.Convocatòria de setembre: del 19 al 20 de setembre de 2018.  Convocatòria d’octubre: del 3 al 5 d’octubre de 2018 Terminis matrícula universitària: Convocatòria de juny : Del 13 al 18 de juliol (1a. assignació. Estudiants assignats en primera preferència).
Del 25 al 27 de juliol (2a. assignació). Del 6 al 7 de setembre(1a. reassignació). 14 de setembre (2a. reassignació), 20 de setembre (3a reassignació). Convocatòria de setembre: 27 de setembre. Convocatòria octubre: 9 d’octubre