Esports

Ensenyaments Esportius: Estudiar a CatalunyaXTEC

Preinscripció i matrícula

Accés

Prova general d’accés al grau mitjà dels ensenyaments esportius prova general d’accés al grau mitjà dels ensenyaments esportius

Calendari

Preparació per a les proves d’accés

Contingut i pautes de qualificació

Temari de les proves d’accés a grau mitjà

Mostres de les proves

Certificació i efectes de la superació de les proves d’accés

Prova general d’accés al grau superior dels ensenyaments esportius

Calendari

Preparació per a les proves d’accés

Contingut i pautes de qualificació

Temaris de les proves

Mostres de les proves

Certificació i efectes de la superació de les proves d’accés

Proves d’accés específiques

Calendari

Contingut i descripció de les proves

Certificació i validesa de les proves

Material per fer les proves

Accés dels esportistes d’alt nivell

 

Consulta de centres i ensenyaments

 

Convalidacions d’ensenyaments esportius (Ensenyaments per a l’obtenció dels títols oficials en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, Diplomes o certificats d’entrenadors i entrenadores expedit per una federació esportiva o l’Escola Catalana de l’Esport i Bloc comú promogut per l’Escola Catalana de l’Esport entre els anys 1989 i 1999 amb els ensenyaments d’esport)

 

Accés a la universitat

PAU per a estudiants de cicles formatius

Admissió des de CFGS. Taula de ponderacions

Gencat (Cercar estudi per nom/branca/universitat i consultar la pestanya “Com s’accedeix”)

Convalidació de crèdits de CFGS

Convalidacions de crèdits entre CFGS i dobles titulacions de grau.