Detecció de necessitats

  • Data límit de sol·licitud: 18 de maig de 2017
  • Abans d’omplir aquests qüestionaris es recomana tenir preparades totes les respostes

Sol·licitud de FORMACIÓ EN CENTRE

https://goo.gl/forms/Op2k2e8n1HrlJgOg2

Participació als SEMINARIS DE COORDINACIÓ 

https://goo.gl/forms/jvOeU5ar8LgZprGM2

Sol·licitud de FORMACIÓ OBERTA

https://goo.gl/forms/SOsOwtDPhVj03Fyc2

FORMULARI DESACTIVAT

FORMULARI DESACTIVAT

FORMULARI DESACTIVAT 

form_taronja form_verd form_groc
Consulteu les pàgines 18 i 19 dels Criteris, instruccions i orientacions 2017-2018 (Apartat 6.1 Modalitats de formació en centre) Consulteu la pàgina 20 del document Criteris, instruccions i orientacions curs 2017-2018  (Apartat 6.2 Modalitats de formació per a centres) Consulteu les pàgines 21, 22 i 23 dels Criteris, instruccions i orientacions 2017-2018 (Apartat 6.3 Modalitats de formació individual)