Detecció de necessitats

  • Data límit de sol·licitud: 18 de maig de 2016
  • Abans d’omplir aquests qüestionaris es recomana tenir preparades totes les respostes

Sol·licitud de FORMACIÓ EN CENTRE

Participació als SEMINARIS DE COORDINACIÓ

Sol·licitud de FORMACIÓ OBERTA

FORMULARI DESACTIVAT

http://goo.gl/forms/85snVD52Wy

FORMULARI DESACTIVAT

http://goo.gl/forms/yWWCbb2vb3

FORMULARI DESACTIVAT 

http://goo.gl/forms/CSNG5VjTCp

form_taronja form_verd form_groc
Consulteu les pàgines 18 i 19 dels Criteris, instruccions i orientacions 2016-2017 http://bit.ly/1NsyJg5. Consulteu la pàgina 20 del document Criteris, instruccions i orientacions curs 2016-2017 http://bit.ly/1V6v8Mx Consulteu les pàgines 21, 22 i 23 dels Criteris, instruccions i orientacions 2016-2017 http://bit.ly/1T9bJqQ.