Observació entre iguals

OBSERVACIÓ ENTRE IGUALS. Una pràctica per al desenvolupament professional docent individual i col·lectiu

QUÈ HI DIU LA RECERCA? Hi ha evidències que assenyalen que les docents que intercanvien idees i pràctiques docents declaren tenir nivells més alts de satisfacció en el treball, autoeficàcia i millor relacions amb els estudiants.

“L’observació entre iguals pot ser una eina per a la millora de les pràctiques docents i, alhora, un instrument per modelitzar el feedback o retroalimentació amb els alumnes, un dels elements centrals de l’avaluació per a l’aprenentatge. ”

Guia per a l’observador quan ofereix feedback:

– Evita els judicis o valoracions i centra’t en allò que has vist

– Evita comentaris generals

– Fes crítica constructiva o comentaris equilibrats

– El feedback ha de ser bidireccional

Accedeix al document

Document elaborat per la Xarxa de Competències Bàsiques (XCB)