Com avaluar l’adquisició d’aprenentatges competencials


Com ajudar els alumnes a recollir evidències de l’adquisició d’aprenentatges competencials?
De què parlem quan parlem de l’avaluació per aprendre?
L’avaluació per aprendre es focalitza en la distància entre el punt de partida de l’aprenent i el punt d’arribada desitjat. Aquesta distància pot… Llegeix més»