Es mor el mòbil!

Aquesta activitat didàctica parteix d’una notícia fictícia futura en què s’anuncia la fi de la fabricació dels últims mòbils del món. A partir de la seva anàlisi i utilitzant una escala de certesa es decideix com de certa podria arribar a ser amb els nostres coneixements actuals. Posteriorment, es fa una investigació forense en grups d’experts sobre la mort del mòbil des del punt de vista ambiental, químic, tecnològic, econòmic i l’estudi dels conflictes armats al món. La informació resultant es posa en comú amb l’objectiu de generar debat i buscar les causes i les possibles solucions per tal que la notícia no arribi a succeir. 

Consulta la proposta dicàctica amb guia per al professorat i amb guia per a l’estudiant

Aquest projecte ha estat un treball realitzat pel grup @EduglobalSTEM