Classificar les diferents violències masclistes

L’objectiu del projecte Equal, dins del qual s’emmarca aquesta guia, és visibilitzar i divulgar pràctiques de violència masclista (sexistes), i exemples de pràctiques igualitàries entre les joves de 16-23 anys a Instagram a Catalunya. Les xarxes socials són el nou espai públic de relació entre les persones joves. Instagram es percep com un lloc lliure de control per part dels adults. Intervenir-hi és una forma d’influir i conscienciar tant en homes com en dones joves.

La violència masclista és una problemàtica que afecta a totes les dones, però que ha pujat entre les adolescents fins a un 45% en dos anys. A les Xarxes Socials, les xifres són igual de preocupants: segons EQUAL, 1 de cada 10 dones han patit violència masclista a través de les XXXSS.

Guia

Web