Activitats dinamització de zona

Aquestes són algunes de les activitats dirigides a alumnat de diferents edats i etapes en les que participen diversos centres i que es sitúen en el marc d’algun seminari de coordinació.

roda mediadors beelmat
virtual mate musiquetes wheel-of-tales
jocs orientacio acting