Activitats dinamització de zona

Aquestes són algunes de les activitats dirigides a alumnat de diferents edats i etapes en les que participen diversos centres i que es situen en el marc dels seminaris de coordinació primària-secundària.

roda

Zona Centre, Sant Josep i Sanfeliu

Zona Can Serra i Pubilla Cases

beelmat

Zona Bellvitge

Zona Santa Eulàlia

virtual mate

Zona Santa Eulàlia

Zona Bellvitge

Zona Centre, Sant Josep i Sanfeliu