Calendari PFZ

pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de l’Alt Penedès és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de l’Alt Penedès.

PFZ 2017-2018

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats. Sol·licitud de demandes formatives 20 d’abril de 2017 18 de maig de 2017
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats sol·licitades 18 de maig de 2017 31 de maig de 2017
Comissió PFZ de l’Alt Penedès: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 2 de juny 2017
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 29 de juny de 2017
Confirmació de les activitats 1 de juliol de 2017 14 de juliol de 2017
Publicació de les activitats aprovades 15 de juliol de 2017
Inscripció del professorat a les activitats 12 de setembre de 2017 26 de setembre de 2017
Consulta d’assignacions (per saber si s’està adjudicat) 9 d’octubre de 2017
Inici de les activitats de formació * 17 d’octubre de 2017 *

* La Comissió del PFZ de l’Alt Penedès va decidir permetre iniciar les activitats de formació a partir del 10 d’octubre de 2017. En el cas que un centre vulgui iniciar l’activitat formativa abans del 10 d’octubre ha de fer una sol·licitud justificada a la Comissió PFZ crp-altpenedes@xtec.cat.

 Més informació