Calendari PFZ

pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de l’Alt Penedès és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de l’Alt Penedès.

PFZ 2016-2017

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats. Sol·licitud de demandes formatives 20 d’abril de 2016 18 de maig de 2016
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats sol·licitades 18 de maig de 2016 31 de maig de 2016
Comissió PFZ de l’Alt Penedès: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 2 de juny 2016
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 29 de juny de 2016
Confirmació de les activitats 1 de juliol de 2016 14 de juliol de 2016
Publicació de les activitats aprovades 15 de juliol de 2016
Inscripció del professorat a les activitats 12 de setembre de 2016 28 de setembre de 2016
Consulta d’assignacions (per saber si s’està adjudicat) 10 d’octubre de 2016
Inici de les activitats de formació 17 d’octubre de 2016

 

 Més informació