L’espai web Família i Escola. Junts x l’Educació ofereix informació, orientacions i recursos per millorar la implicació de la família en el procés escolardels seus fills i filles i facilitar-los la tasca educativa

familiaescola

RECURSOS PER MILLORAR LA RELACIÓ FAMÍLIES I ESCOLA

XTEC- COMUNITAT- ESCOLA I FAMÍLIES

En aquest document del Departament d’Educació s’especifiquen les actuacions relacionades amb l’acollida a les famílies, ordenades de manera seqüencial pels àmbits entorn, centre i aula.

El Departament d’Educació ofereix uns models de notes per facilitar l’acolliment i la comunicació amb les famílies, així com un apartat amb informació sobre el sistema educatiu en diferents llengües.

El Departament d’Educació recull les informacions que cal facilitar a les famílies perquè coneguin el funcionament del centre.

En aquest document podeu trobar la proposta del Departament d’Educació per treballar amb els alumnes de 1r i 3r d’ESO el valor i els continguts comuns i específics de la carta de compromís educatiu, que cada centre ha d’elaborar en funció de les seves necessitats i context.

El Departament d’Educació ofereix orientacions per a l’elaboració de la carta de compromís educatiu que cada centre ha d’elaborar en funció de les seves necessitats i context. També inclou models de cartes de compromís dels continguts comuns i models d’addendes de compromisos específics addicionals.

En aquest apartat de la XTEC, el Departament d’Educació facilita notes en diversos idiomes perquè les famílies nouvingudes puguin demanar entrevista amb el tutor.

En aquesta guia, el Departament d’Educació dóna orientacions i criteris, organitzats per diferents etapes educatives, que poden ajudar a preparar les entrevistes amb la família.

El Departament d’Educació ofereix informacions, orientacions i recursos a les famílies sobre l’escolaritat i els processos educatius dels fills.

A continuació trobareu un llistat de programes i plataformes web per utilitzar en la comunicació de les famílies amb l’escola, així com el valor afegit que aporten cadascuna d’aquestes eines.

El Departament d’Educació ha elaborat aquestes orientacions per ajudar els centres a implicar les famílies en el disseny i organització d’aquestes reunions.

El Departament d’Educació a través del seu espai web Família i Escola. Junts x l’Educació, ofereix recursos i eines que podeu utilitzar com a punt de partida per facilitar la participació de les famílies en el centre, així com el seguiment i acompanyament que fan del procés escolar i educatiu dels fills.

Un recurs que pot facilitar la participació de pares i mares en la formació és la publicació i promoció d‘edublocs per a famílies. Els edublocs són blocs elaborats amb la finalitat d’informar i compartir amb pares i mares criteris educatius, millorant així la continuïtat i coherència educativa entre l’escola i la família.

El Departament d’Educació ha elaborat aquestes orientacions per ajudar els centres a concretar les funcions i rellevància d’aquesta figura.

El Departament d’Educació ha elaborat aquest qüestionari, adaptat a primària i a secundària, amb la finalitat d’ajudar els centres a detectar les necessitats de formació de les famílies. 

El Departament d’Educació a través del seu espai web Família i Escola. Junts X l’educació, ofereix mòduls autoformatius que podeu utilitzar per organitzar sessions formatives per a famílies al centre educatiu.

Dues xerrades molt interessants! Itineraris lectors a l’ESO i L’art i els àlbums Il·lustrats!

La Biblioteca Pública Elisenda de Montcada ens proposa i convida a participar de dues xerrades virtuals molt interessants! Art i Àlbums Il·lustrats i Itineraris lectors a Secundària!… Llegeix més»