El Departament d’Educació impulsa i prioritza els acords de corresponsabilitat amb els centres educatius, amb la finalitat de:

– potenciar l’autonomia dels centres

– donar suport als objectius del projecte de direcció

– fomentar el lideratge fort i distribuït de la direcció i de l’equip directiu

Els acords de corresponsabilitat es signen amb centres que desenvolupen estratègies orientades a assegurar l’equitat i a millorar els resultats educatius en entorns de característiques socio- econòmiques i culturals desafavorides o singulars, així com a prevenir l’abandonament primerenc de l’educació i la formació. També amb aquells centres que desenvolupen projectes d’excel·lència educativa que aporten experiències de qualitat al sistema educatiu.

Els centres de la nostra zona amb ACDE son:

MONTCADA I REIXAC: Esc Reixac, Esc Font Freda, IE El Viver, Esc Mas Rampinyo, Esc Mitja Costa, Esc Elvira Cuyàs, Esc El Turó, Ins La Ribera i Ins La Ferreria.

RIPOLLET: IE Els Pinetons, IE El Martinet, Esc Tiana de la Riba, Esc Anselm Clavé, Esc gassó i Vidal, Esc Escursell, Ins Lluis Companys i Ins Can Mas.

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA: Esc Sta Perpètua, Esc La Florida, Esc Els Aigüerols i Ins Rovira i Forns.

Pots accedir al Site de la Xarxa clicant la següent imatge