Transferència de la Formació

Què entenem per transferència de la formació?

És un procés que ajuda al centre a mesurar l’èxit de la formació pel que fa a l’assoliment dels resultats esperats en el lloc de treball.

Es centra en el paper de les persones que han rebut la formació dintre del centre i en la capacitat del professorat i del centre en incorporar els aprenentatges adquirits en la formació a la seva pràctica docent.

  • Ajuda a identificar quins factors que han facilitat o obstaculitzat aquest procés i l’avaluació dels resultats de la transferència.
  • Mesura l’aplicació de l’aprenentatge adquirit en la formació en el lloc de treball (instruments o materials que ens han ajudat a comprovar els efectes de la formació en relació als objectius formulats i al seu grau d’aplicabilitat).

Amb la finalitat de començar a aprofundir en el tema, en el Pla de Formació de Zona de Montcada, la missió del qual és articular i donar coherència a les demandes formatives del territori, Des del CRP de Montcada va sorgir la necessitat de plantejar-se l’impacte que havia tingut la formació realitzada any rere any als centres d’aquesta zona.

Aquest plantejament va conduir a constituir una comissió integrada per Maria Vide, directora del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental VI i de Carmina Boach i Maria Masip, membres de la Unitat de Formació del Professorat de l’ICE de la UAB amb l’objectiu de fer un profund anàlisi.

Llegiu l’article complert “Quina incidència té la formació en els centres? Un procés d’acompanyament en l’aplicació publicat a número 354 de la revista Guix amb els detalls i conclusions de l’estudi.

Llegiu l’estudi complert La formació com a eina de transformació del centre

La formació com a eina de transformació del centre

Quina incidència té la formació en els centres?
Un procés d’acompanyament en l’aplicació
Guix n.354 maig 2009