Pla Educatiu d’Entorn (PEE)

 

Instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives del alumnes més enllà de l’àmbit acadèmic.


Es tracta de construir una xarxa estable de suport a la comunitat educativa, que permeti un treball formatiu fora de l’entorn escolar amb la col·laboració dels diferents serveis i recursos municipals i també de les altres institucions i entitats dels àmbits social, cultural i esportiu.