Pla Educatiu d’Entorn (PEE)

Després de més d’una dècada de funcionament, amb un munt d’experiències i bones pràctiques acumulades, els Plans educatius d’entorn han començat a consolidar-se com un instrument de transformació cultural, alhora que s’han anat reajustant als nous reptes i característiques del context social.

Des d’una mirada més àmplia de l’educació, es posa en evidència la importància d’eixamplar l’àmbit d’atenció dels PEE més enllà dels ensenyaments obligatoris.

D’una banda, cada cop són més els experts que ressalten la importància de fer de l’etapa 0-3 un espai educatiu de qualitat, tant per als infants com per a les famílies, que faciliti l’èxit en la transició a l’Educació Primària, permeti la detecció precoç i garanteixi l’acompanyament a les famílies en la seva tasca educadora.

D’altra banda, cal recordar que a Catalunya l’índex d’abandonament escolar està situat en un 17%, lluny encara del 10% fixat en l’estratègia europea per al 2020. En aquest sentit, la lluita contra l’abandonament en les etapes post obligatòries emergeix com un dels reptes primordials del sistema.

Cal avançar en mesures d’acompanyament, orientació i suport a tot aquell alumnat que no gradua o bé presenta un risc d’abandonament significatiu. Així mateix cobren rellevància programes com els de noves oportunitats que han d’afavorir el desenvolupament de recorreguts formatius més ajustats a les necessitats dels joves.

Per tot això, es veu l’oportunitat d’ampliar la franja d’acció dels PEE dels 0 als 20 anys, un cop garantit que tots els joves hagin acabat amb èxit els seus estudis post obligatoris o s’hagin inserit en el món laboral.

En aquest link podeu accedir a una petita presentació dels PEE 0-20 realitzada pel Departament d’Educació.

I en aquest altre link, podeu accedir al document marc complet.

 

DILM 2021

El 21 de febrer es commemora arreu el Dia Internacional de la Llengua Materna. Aquest dia va ser proclamat per la UNESCO el novembre del 1999 en reconeixement de tres joves estudiants de Bangla Desh que van morir el 21 de febrer en defensa de la seva llengua, el bangla, per tal que fos reconeguda com una de les dues llengües pròpies del que aleshores era Pakistan.… Llegeix més»

Propostes de formació i actuacions extraordinàries

Com ja sabeu l’actual context generat per l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al nostre país fa aconsellable l’adopció de mesures extraordinàries amb relació al suport al professorat mitjançant recomanacions, orientacions i recursos metodològics i de formació que el proporcionin oportunitats per al desenvolupament professional docent en… Llegeix més»