Taller videojocs pensat contat i lluitat

El Consell comarcal de la Terra Alta, la Xarxa Sai i el Departament de Benestar social i família organitzen  un taller modular que aborda de forma integral, crítica i lúdica els diferents elements que intervenen en el procés de configuració́ de la identitat virtual i física, des d’una perspectiva LGTBI. A través dels diferents mòduls, es treballarà̀ com els avatars en entorns virtuals permeten l’exploració́ de l’autoconcepte i l’autoimatge.

També́ la influència dels múltiples relats com a part essencial de la configuració́ de la identitat i com emprar l’humor, per fer front a idees LGTBIfòbiques, intolerants i discriminatòries.

El taller està dividit en tres mòduls, amb una durada de 12 hores i les sessions són de 3 hores cada una els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre.

Us podeu inscriure a sai@terra-alta.catTaller Videojocs