Calendari PFZ

 

Calendari curs 2019-2020

Procés Dates
Detecció de necessitats Abril-maig
Reunió SE/ST posada en comú demamdes i oferta Del 15 al 22 de maig de 2019
Comissió PFZ de Terra Alta: Valoració i aprovació de les demandes rebudes 24-05-19
Anàlisi i aprovació de la proposta del PFZ a la comisisió d’Ordenació Educativa Territorial de cada un dels ST fins el 14 de juny de 2019
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació Abans del 30 de juny de 201
Confirmació de les activitats abans del 15 de juliol de 2019
Publicació de les activitats aprovades al web  15 de juliol de 2019  

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 27 de setembre 9 d’octubre a partir del 15 d’octubre
Segon torn del 9 al 19 de gener 30 de gener a partir del 5 de febrer
Formació d’estiu del 15 al 31 de maig 20 de juny a partir del 1 de juliol