Calendari PFZ

Calendari curs 2020-2021. Segon trimestre

Procés Dates
Comissions PFZ i reunions SE/ST per a la posada en comú de les demandes i l’oferta d’activitats De l’1 al 15 de novembre de 2020
Comissió PFZ de Terra Alta: Valoració i aprovació de les demandes rebudes Pendent de data
Revisió i vistiplau de la proposta global Del 8 a l’11 de novembre de 2020
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació Abans del 15 de desembre de 2020
Confirmació de les activitats Abans del 18 de desembre de 2020
Publicació de les activitats al web Abans del 23 de desembre de 2020

 

Inscripcions i inici d’activitats

Inscripció a les activitats Del 8 al 19 de gener de 2021
Consulta Assignacions 30 de gener de 2021
Inici de les activitats de formació 4 de febrer de 2021

 

Calendari curs 2020-2021. Primer trimestre

Procés Dates
Planificació de l’oferta formativa de les propostes del PFZ/ST del 22 de maig al 30 de juny de 2020
Comissió PFZ de Terra Alta: Valoració i aprovació de les demandes rebudes 6 de juliol de 2020
Revisió i vistiplau de la proposta global 15 de juliol de 2020
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació Abans del 22 de juliol de 2020
Confirmació de les activitats Abans del 24 de juliol de 2020
Validacions posteriors a l’aprovació de l’oferta global 20 de desembre de 2020
Publicació de les activitats aprovades al web  15 de juliol de 2019 Finals de juliol de 2020

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Activitats ajornades curs 2019-2020 del 1 al 12 de setembre 14 de setembre
Primer torn del 14 al 27 de setembre 9 d’octubre a partir del 14 d’octubre
Segon torn del 8 al 19 de gener 30 de gener a partir del 4 de febrer
Formació d’estiu Pendent d’actualització

És prioritat del Departament d’Educació que la formació adreçada al professorat en aquest context extraordinari doni resposta a les necessitats dels centres educatius, entenent que cal desplegar protocols i actuacions diferents tant en la planificació de les propostes com en el contingut i els formats.

El context actual del sistema educatiu pel que fa a la formació docent, i sempre sota els principis de qualitat i equitat, aconsella prioritzar:

− La reducció de l’oferta formativa.

− La digitalització de les activitats amb la incorporació de formats i modalitats innovadores en entorns virtuals d’aprenentatge.

− L’orientació de la formació docent per la transformació educativa.

Criteris per a la planificació de les propostes formatives

  • Adequar les propostes a les necessitats del professorat i dels centres.
  • Planificar les activitats en modalitat no presencial en diferents formats: cursos, tallers, debats, webinars, videoconferències, càpsules formatives, jornades virtuals… i garantir els entorns virtuals per a portar-les a terme.
  • Dissenyar les activitats amb estratègies metodològiques de formació en entorns virtuals d’aprenentatge, revisió i adequació dels continguts formatius.
  • Aprofundir en la millora de les propostes formatives: revisió i adequació de continguts, reducció del nombre d’activitats formatives a favor de l’augment de la qualitat de les propostes.
  • Repensar els models d’acompanyament als centres per part dels professionals dels serveis educatius així com dels docents vinculats a programes per dur a terme tasques de formació i acompanyament.
  • Preveure les adaptacions pertinents dels plans de treball dels professionals responsables de l’acompanyament als centres i de la formació docent.
  • Incorporar a les propostes aspectes vinculats a l’avaluació de la formació des de les perspectives de qualitat i impacte.
  • Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa com a modalitat formativa que es fonamenta en l’aprenentatge entre iguals i la construcció col·laborativa del coneixement.
  • Preveure activitats en formats telemàtics que es podran ajustar progressivament a modalitats presencials, de cara a l’escenari de desconfinament total sempre d’acord amb les instruccions que dictin les autoritats competents en matèria de salut.