Erasmus + IE Mare de Déu del Portal

 
Activitat adreçada a: Internivell multidisciplinar
Àmbit d’intervenció: Difusió
OBJECTIUS
-Formació del professorat
-Internacionalització del centre
-Millora de l’aprenentatge i l’ensenyament de la llengua anglesa
-Donar a conèixer altres cultures i tradicions
-Augment de conscienciació europea
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
-Presentació a la comunitat educativa dels projectes realitzats amb altres centres europeus
COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN
-Lingüística, social… Llegeix més»