Suport Vital Bàsic als Centres Educatius

La coordinació del grup de treball de Suport Vital Bàsic escolar juntament amb el CCR han creat un sites on es tindrà accés a tota la informació referent al programa SVBe un cop feta la formació. Dintre el web hi ha diferents apartats amb els continguts següents, actualitzats amb les novetats respecte a la situació de la Covid-19: informació del programa, recursos pedagògics, seminaris de coordinació, jocs, etc i també les infografies dels continguts curriculars que es treballen a cada cicle i etapa, i la seua temporalització. Esperem que cada cop més docents i centres s’engresquin a dur a terme aquestes activitats indispensables a l’aula.

INFOGRAFIES: