Coeduca’t: materials i recursos

Coeduca’t

Us presentem el nou bloc del Programa COEDUCA’T que inclou tot un seguit d’informacions, materials i recursos (articles, documents, espais web, vídeos, contes online, aplicacions interactives, orientacions, etc) per integrar el treball d’aquestes temàtiques (Coeducació; Educació afectiva; Prevenció de la violència masclista, Diversitat sexual i Identitat de gènere i Diversitat familiar) dintre el Currículum. El curs 2019-2020 el Departament d’Educació ja va iniciar el Programa Coeduca’t per ajudar els centres educatius a potenciar i visibilitzar la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual.

L’objectiu és avançar cap a un model de sistema educatiu inclusiu, que incorpori la igualtat de gènere i la coeducació per contribuir a la millora de la societat, on no hi tingui cabuda la discriminació per raó de gènere, i que doni eines per desenvolupar unes relacions afectives i sexuals respectuoses, per poder prevenir, així, la violència masclista.

    Caixes d'Aprenentatge Virtual

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real d’oportunitats.

La igualtat de gènere fa referència a la necessitat de corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores dels dos sexes.

La coeducació proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació.

Una bona acció coeducadora tant a nivell de centre, com d’aula i entorn és fonamental per prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura de relacions abusives.

📗📕Unitats de programació📘📙

1. Coeducació a L'Educació Infantil

Coeducació en el Grau Superior d'Educació Infantil

Coeducació, Orientació i transversalitat a Primària

Crèdit variable Coeducació

- Els treballs de les dones  - Examen

2. A vora riu no facis niu

Una aproximació a les dones de Martorell

La dona, imatge de la història

La història de les dones

Les dones a l'Antic Testament

Les dones al XVIII i al XIX

La posició de les dones al llarg de la història

Edat mitjana coeducativa

3. Música i músiques

-  Compositores i compositors del Romanticisme

-  Les dones i la música

4. Sastressa sense didal cus poc i mal

Les tasques a la llar
Usos coeducatius a la llar

-L'àmbit domèstic, feina de tothom

5. Dones que han marcat la història de l'esport

6. La meva família
Coeducació en la nostra família
Les famílies del segle XXI
Les tasques de la llar i la corresponsabilitat familiar

7. Avui seràs la dona que et doni la gana ser

8. L'harmonia silenciada

9. "Sus labores"

10. Els estereotips de gènere a la publicitat.

La coeducació als anuncis publicitaris de joguines. Cicle Inicial

11. La dona a l'antiguitat clàssica

Lírica grega i coeducació

12. Coeducar en el marc de l'acció tutorial

Decidim en igualtat i replantegem la situació

13. Dones pintores

-  Bloc de l'escola

-  Acolorint el món: dones pintores

14. Els tallers de llengua a cicle superior
-  Llengua catalana. Tipologia textual:per treballar textos i coeducació

15. La diferència de ser dona durant l'Edat Mitjana. Dossier

16. Les trobairitz, poetesses occitanes en la literatura europea

17. Hannah Arendt. Una nova visió dels totalitarismes i la democràcia

18. Projecte de Coeducació adreçat a les AMPES 
La Coeducació des del Consell Escolar

19. Las Maestras de la República

20. Reflexionem sobre els estereotips sobre de gèneres a cicle superior

21. Nenes dolentes
Coeducació Infantil 3-6 anys: Els oficis
Què vull ser de gran?
La vida de la Ventafocs

La Coeducació a partir dels contes

22.CIUTADANIA I COEDUCACIÓ: La igualtat de gènere

23.REFLEXIÓ SOBRE LA IGUALTAT DE DONES I HOMES A LA SOCIETAT

24.Hi ha Dones Científiques?

25.Educació afectiva sexual. Com he canviat?, Em trobo bé?

26.Prevenció de l'abús sexual en una escola d'Educació Especial
-  La violència estructural que pateixen les dones al món

27.La rebel·lió de Cecília d’Aigües Encantades de Puig i Ferreter

28.La pau ets tu

29. Coeducació al CFGS Gestió Comercial i Màrqueting

30. Agents d'igualtat local i la coeducació

Creació d'una Comissió de Coeducació

31. L'esport és una qüestió de sexe o és una qüestió cultural?

Materials formatius del Departament d’Educació elaborats per Tamaia Viure Sense violència, adreçats al professorat i als professionals i les professionals d’atenció educativa i de suport a la docència. Els objectius d’aquests materials són donar a conèixer el marc conceptual i legal de la violència masclista, facilitar-ne la detecció i dotar d’eines per la prevenció, detecció i intervenció per al seu abordatge en l’àmbit educatiu.

Un curtmetratge d'animació stop-motion per sensibilitzar l'entorn la diversitat de gènere i el lliure desenvolupament de la identitat!

Recursos per treballar la violència masclista a l'aula. Revista Educación 3.0

Vídeos, exposicions, contes i apps permeten a l'alumnat aprendre des d'edats primerenques a combatre actituds masclistes com l'assetjament, els abusos sexuals o les violacions.