Futurs emprenedors rurals

El passat dia 4 de setembre es va fer una formació online  del projecte FER de  Futurs Emprenedors Rurals.

Durant la sessió van resumir els blocs (1,2 i 3) del projecte FER que podreu trobar a www.futursemprenedors.cat i van animar  aquelles escoles que encara no han sol·licitat el material en paper per aquest curs escolar a través del telèfon 973 448 933 ext.3 o al correu leader@noguerasegrianord.cat

Van presentar nous materials:

  • Les infografies: són uns pdfs sobre diferents apartats del FER per donar suport als docents durant la implementació del projecte. Estaran disponibles per descarregar a la web entre octubre i novembre.
  • El mapa Bee Bot: serà un mapa per treballar amb el robot bee bot disponible a diferents CRPs amb una proposta didàctica per treballar en grup a l’aula.
  • Kahoots: 21 petits qüestionaris de cada història del bloc 3 per treballar un cop s’hagi treballat aquella història de l’empresa. Estarà disponible durant el mes de novembre a la pàgina web del projecte.

Pel que fa al Grup de Treball relacionat amb el projecte FER, tal com van comentar a la jornada hi ha la voluntat de fer-lo intercomarcal i virtual per tal de tenir un únic grup de treball FER. Per tal de gestionar els tràmits s’hauria de saber quants mestres hi estan interessats a participar al Grup de treball   Formulari d’interessats als grup de treball

Podeu trobar aquí el material que es va passar durant la formació.