Pla de contingència i reincorporació progressiva del Servei Educatiu de laTerra Alta. curs 2020-2021

El Pla de contingència i reincorporació progressiva té per objecte establir les mesures organitzatives, de prevenció i seguretat d’aplicació al personal del Servei Educatiu de la Terra Alta per a l’etapa de la represa, en el marc de la crisi sanitària provocada pel coronavirus SARSCoV-2, amb la finalitat de preservar la salut dels empleats i contribuir a contenir el risc de contagi en el centre de treball durant la seva vigència.