Xarxa de competències bàsiques

Formació extraordinària XCB

La XCB oferirà cursos no certificables a través del Moodle amb materials propis. No serien els substituts del curs actual, sinó que són altres formacions complementàries dins l’oferta que està fent en aquests moments el Departament:

Compartir recursos en línia

Durant aquest dies tots els docents de Catalunya estem preparant activitats i tasques per facilitar l’aprenentatge a distància en línia.
Som Xarxa, i ara és un bon moment per a continuar aprenent i compartir juntes!

  • Ompliu aquest formulari amb les dades bàsiques de l’activitat o tasca, del vostre centre i l’enllaç per accedir-hi.
  • Feu una entrada al formulari per a cada activitat o tasca que vulgueu compartir.
  • IMPORTANT: Per a que tothom pugui veure un fitxer, cal que l’enllaç estigui compartit per visualitzar.

Aquestes activitats ES PUBLICARAN al Nodes de la Xarxa Cb.

Formació en xarxa i en centre

Centres participants xcb12 Tarragonès

Quaderns d’avaluació. 46

Cobrta Quaderns d'avaluació 46

El número 46 dels Quaderns d’avaluació presenta els resultats del novè cicle de l’avaluació de quart d’ESO, que es va aplicar per primera vegada el curs 2011-2012. Conté els resultats habituals: les puntuacions mitjanes globals, les puntuacions dels àmbits avaluats en cada competència, el percentatge d’alumnes que hi ha situat en cada nivell d’assoliment de les competències, la incidència que tenen en els resultats diverses variables, l’anàlisi de tendències, les puntuacions globals en els diferents territoris, la percepció de la dificultat de les proves i la relació que mostra amb els resultats obtinguts, etc.

El número conté una novetat rellevant per enriquir les dades. Per primera vegada, s’han estudiat els resultats obtinguts per un col·lectiu determinat, que en aquest cas és la Xarxa de competències bàsiques (Xarxa Cb), amb disset anys de trajectòria. Ens hem preguntat si els centres que pertanyen a la Xarxa Cb presenten alguna diferència en els resultats de l’avaluació i, per respondre la pregunta, s’han comparat amb els resultats dels centres que no pertanyen a la Xarxa Cb.

El número es tanca, com sempre, amb les seccions Revista de llibres, Publicacions recents del Consell i Publicacions del Consell.