Membres de la Comissió PFZ

La comissió del PFZ és l’encarregada d’elaborar la proposta de formació de la zona, com un mitjà important per assolir els objectius fixats en el seu pla d’actuació. Fa, també, el seguiment i l’avaluació del PFZ.

La comissió del PFZ té la funció primordial de garantir que la proposta formativa desplegada a la zona sigui adequada a les necessitats, a la demanda i als recursos, i que es prioritzin les actuacions amb criteris objectius, tot comptant amb la participació de les persones implicades.

Comissió del Pla  de  Formació de Zona del  Tarragonès  2020-2021

Nom
Càrrec o destinació
1 President
2 Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent
3 Director del CRP del Tarragonès
4 ICE-URV
5 CRP del Tarragonès
6 EAP – Tarragonès Sector A
7 EAP – Tarragonès Sector B
8 LIC Tarragonès
9 CREDAT Tarragonès
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23