Debats d’educació: Com connectar el mercat tecnològic amb els docents perquè la innovació sigui útil a l’aula?

El proper 5 d’abril a les 18.30 h, podreu conversar amb Steven Hodas, director executiu de l’oficina d’innovació del Departament d’Educació de Nova York entre els anys 2012 i 2014, creador de plataformes tecnològiques d’aprenentatge personalitzades, i assessor d’entitats educatives publiques i privades.
Actualment,… Llegeix més»

Crida: Hack the School. Espais per aprendre i conviure (Fund. Jaume Bofill)

La Crida Hack the School busca 30 centres educatius que desitgin repensar els seus espais i elements escolars, amb l’objectiu d’elaborar propostes i solucions dirigides a millorar l’aprenentatge dels seus alumnes i la vinculació entre els diferents membres de la seva comunitat educativa. Segueix la… Llegeix més»

6a Jornada d’Intercanvi d’Experiències d’Aprenentatge Servei

La fundació Jaume Bofill ens informa d’aquesta jornada:
En aquesta 6a Jornada d’Intercanvi d’Experiències d’APS pretenem augmentar el bagatge experiencial, relacional i de coneixement dels participants. A partir de la reflexió sobre aspectes del nostre context actual que incideixen i condicionen l’encaix educatiu i social; la… Llegeix més»