ApS / Servei comunitari

Aprenentatge servei (ApS): L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els i les participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Servei comunitari: L’impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que l’alumnat experimenti i protagonitzi accions de compromís cívic, aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania, i posi en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

PROJECTES DE CENTRE 20-21