Erasmus+: Publicació sol·licituds KA101 i KA104

Us informem que teniu publicats a la web del SEPIE els formularis per fer les sol·licituds de les accions KA101 i KA104 del programa Erasmus+.
Podeu accedir-hi als següents enllaços:
Educació Escolar: http://www.sepie.es/educacion-escolar/informacion.html#formelect
Educació de Persones Adultes: http://www.sepie.es/educacion-adultos/informacion.html#formelect
Teniu de temps per… Llegeix més»