Formació interna de centre (FIC)

ficModalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

  • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. No hi ha un formador extern.

Si voleu engegar una formació interna al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Podeu consultar més informació dels itineraris formatius de la formació interna de centre (FIC) a l’Ateneu