Coeducació

Què és la coeducació?

La coeducació comporta la promoció d’una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere.

El seminari de coordinació “Coeducació en xarxa” compta amb la participació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb la Regidoria de Polítiques d’Igualtat i el CIOD, tots els centres de Primària, de Secundària, d’Educació Especial i el Servei Educatiu de Sant Adrià de Besòs.

Visita  enllaços relacionats amb la coeducació:

Institut Manuel Vázquez Montalbán
Escola Catalunya
Escola Pompeu Fabra

 

Programa de coeducació, perspectiva de gènere i educació afectivosexual al currículum del Departament d’Educació.

 

  UsApp Aplicació web del Departament d’Educació per comunicar situacions de violència

 

21 juny. Dia internacional per a l’educació No sexista

Altres enllaços d’interès:

 

 

 

 

Recursos per a les famílies:

Igualtat de gènere

Prevenció i detecció de la violència masclista

Enquesta d’autoconeixement sobre com promoure la igualtat de gènere des de casa

ODS 5 Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i les nenes