Orientacions per a la personalització de l’entorn virtual d’aprenentatge en diferents escenaris educatius

Document del Pla d’educació digital de Catalunya que ofereix criteris i recomanacions per fer front a diferents  modalitats d’ensenyament i aprenentatge:  presencials, híbrids i en línia. Aquestes orientacions tenen tres eixos bàsics d’actuació: el centre educatiu, la persona administradora de l’entorn virtual d’aprenentatge (EVA) i la tasca docent. Orientacions per a la personalització de l’entorn virtual d’aprenentatge en diferents escenaris educatius.