Centres educatius

A Sant Adrià de Besòs hi ha 3 escoles públiques d’educació infantil i primària, 1 institut-escola públic d’educació primària i secundària, 1 institut d’educació secundària, batxillerat i formació professional, i 3 centres concertats, 1 centre concertat d’educació especial, 2 escoles bressol públiques, 5 escoles bressol concertades i 1 centre de formació d’adults.