Convocatòria de places per mentories digitals

El passat 12 d’octubre el Govern va aprovar la dotació de 284 places de mentoria digital. Es tracta d’una actuació que s’emmarca en el Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023 i que té com a objectiu capacitar el professorat en competències digitals i, consegüentment, avançar en la transformació del sistema educatiu perquè doni resposta als reptes de l’era digital. 

El mentor o mentora digital ha d’ajudar a entre 4 i 15 centres en tot allò relacionat amb l’estratègia digital i els ha d’acompanyar mentre la posen en marxa, entre gener de 2022 i agost de 2023. Aquest acompanyament es fa conjuntament amb la xarxa ja existent d’assessors i referents digitals, i amb l’equip de cultura digital. Durant aquest període, n’ha de fer una avaluació continuada.

Les places es cobriran mitjançant un procés selectiu entre el personal docent adscrit als centres titularitat del Departament que compleixi els requisits i hi participi. Les persones seleccionades ocuparan ​els llocs en comissió de serveis o adscripció provisional.

Feu la sol·licitud a través a través del portal ATRI i consulteu tota​ la documentació relacionada a la pàgina ​Mentories digitals.