Una comunitat educativa restaurativa i resilient


Recursos pels centres educatius i les famílies que partint de l’enfocament restauratiu, promou la creació de vincles i comunitat, d’espais segurs i de confiança per compartir experiències, històries personals, emocions i necessitats. El nou apartat web Una comunitat educativa restaurativa i resilient, dins del Projecte de Convivència, compta amb aspectes teòrics del marc restauratiu, exemples pràctics de com aplicar i crear cercles, propostes per treballar en comunitat i famílies, principis i preguntes restauratives i diferents recursos.

Dia Europeu de la Mediació

El 21 de gener se celebra el dia Europeu de la Mediació. La mediació escolar fomenta el diàleg com a eina bàsica de gestió positiva dels conflictes i és una valuosa eina de participació de l’alumnat en la millora de la convivència, contribuint al seu desenvolupament personal i a la capacitat d’aprofitar els conflictes per transformar la realitat. 

Podeu consultar la proposta d’accions i recursos per als centres educatius a la web del Departament d’Educació