Assessoraments del Tenim la paraula a Nou Barris

En el marc d’actuacions del pilotatge del programa Tenim la paraula, hem mantingut quatre trobades d’assessorament al voltant d’algunes categories associades a la programació d’activitats de comunicació oral. 

A la 1a sessió es va tractar la inclusió. En Josep Puig, director de l’EAP de Nou Barris va presentar el document de suport i orientacions per al disseny dels Plans de Suport Individualitzat i  va poder respondre les qüestions plantejades pels assistents sobre la inclusió i l’adaptació de les activitats de comunicació oral.

La 2a sessió va estar centrada en la gestió de la comunicació i la interacció i la conversa. L’Andrés Costa, assessor LIC de Sants-Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi, va presentar els elements bàsics quant a la gestió de la comunicació i va presentar dues propostes metodològiques d’interacció i conversa. 

La 3a sessió va estar dedicada a la seqüència didàctica. Aquesta categoria va ser presentada per la Judith Calvo, assessora LIC de Nou Barris. Es va parlar dels elements fonamentals que la SD ha de preveure i es va facilitar una llista de comprovació específica per a les activitats de comunicació oral. Aquesta eina va afavorir una reflexió sobre les activitats pròpies que es va compartir a la segona part de la sessió.

La 4a i darrera sessió d’assessorament va estar dedicada a l’avaluació. Va ser a càrrec de la Mireia Valls, assessora LIC de Gràcia, que presentà l’avaluació competencial i diferents instruments que poden facilitar l’avaluació de la competència oral. També es va tenir l’oportunitat de resoldre els dubtes dels docents que hi van assistir.

Valorem positivament l’interès mostrat per tots els assistents. Aquesta modalitat d’assessoraments, juntament amb els que s’estan realitzant centre a centre, tenen la finalitat d’anar assolint un bagatge comunitari  en el disseny i aplicació de les activitats de comunicació oral en els centres i per tant anar cap a la millora de la competència lingüística de tot l’alumnat.