Reconeixement de “Pràctiques educatives de referència”

El Departament d’Educació estructura la Innovació en tres tipus de modalitats:

  • Programes d’Innovació: promoguts pel Departament d’Educació i dels que es pot trobar informació de la darrera convocatòria en aquest enllaç.
  • Projectes d’Innovació pedagògica: a iniciativa dels propis centres educatius i dels que hi ha una Resolució per a reconèixer els que compleixen amb les característiques que donen dret a certificació.
  • Pràctiques educatives de referència: consisteixen en iniciatives del professorat vinculades al projecte educatiu del centre que evidencien una millora educativa, així com els materials i recursos educatius elaborats pel professorat, un cop han estat implementats i sempre que aportin millores per a l’aprenentatge.

És en el cas de les pràctiques educatives de referència, s’acaba de publicar la Resolució EDU/1720/2019, de 20 de juny de 2019, que obre convocatòria pública per al seu reconeixement, a través d’unes bases reguladores que estableixen, entre altres, els destinataris, els requisits de participació i criteris de certificació, el procediment i els terminis. El termini per a participar-hi és fins al 30 de setembre de 2019. A la Resolució hi ha tota la informació disponible. També es pot consultar la pàgina específica d’XTEC i la infografia (a mode de resum) que segueix a continuació.