Detecció de necessitats i calendari

La informació d’aquesta pàgina es va actualitzar en dates properes a la crisi sanitaria, per la qual cosa, les dates que hi ha eren una previsió que no s’ha confirmat a hores d’ara. En aquests moments tot allò relatiu al procés de detecció de necessitats de cara al proper curs 2020-2021 està aturat i a l’espera de rebre indicacions concretes per part del Departament d’Educació.

Calendari de desplegament per al curs 2020-2021

El procés de detecció de necessitats per al PFZ del Montsià es realitzarà entre el 23 de març al 20 de maig de 2020 (pendent de confirmar): Demandes de formació de modalitat en centre i per a centre (signat per la Direcció del centre amb el vist-i-plau de la Inspecció Educativa). La documentació es pot fer arribar en format paper o en format digital (escanejat).

Calendari

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 23-03-20 20-05-20 (pendent de confirmar)
Comissió PFZ del Montsià: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 23-05-20 (pendent de confirmar)
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament Abans del 30 de juny (pendent de confirmar)
Publicació de les activitats aprovades 15-07-20 (pendent de confirmar)
Inscripció del professorat a les activitats 12-09-20 (pendent de confirmar) 27-09-20 (pendent de confirmar)
Inici de les activitats de formació 15-10-20 (pendent de confirmar)

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 27 de setembre

(pendent de confirmar)

9 d’octubre

(pendent de confirmar)

a partir del 15 d’octubre

(pendent de confirmar)

Segon torn del 20 al 29 de gener

(pendent de confirmar)

30 de gener

(pendent de confirmar)

a partir del 5 de febrer

(pendent de confirmar)

Formació d’estiu del 15 al 31 de maig

(pendent de confirmar)

20 de juny

(pendent de confirmar)

a partir de l’1 de juliol

(pendent de confirmar)