RECURSOS D’INTERÈS

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ (SC)

L’impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA (APSC)

Mostra de projectes de Centres que pertanyen al Consorci d’Educació de Barcelona dividits per àrees segons el seu objectiu i desenvolupament. Documents legals i d’interès.

PROJECTE PRESENTS

“Presents” és un projecte comunitari intergeneracional en el qual, per una banda, trobem l’escenari del centres educatius amb adolescents i per l’altre les persones grans.

CENTRE PROMOTOR APS

És un espai generador d’iniciatives i confluència d’accions encaminades a facilitar i reforçar els projectes d’APS. Està format per diferents institucions i entitats i té voluntat de servei públic, independent de l’Administració, treballant per associar el APS a innovació i qualitat educatives. La finalitat principal d’aquest centre és promoure l’estudi, la difusió i el desenvolupament de projectes d’aprenentatge servei

RED ESPAÑOLA DE APS

La “Red Española de Aprendizaje y Servicio” és una associació sense ànim de lucre que té com a missió difondre l’aprenentatge-servei; potenciar la col·laboració entre els grups territorials i representarlos davant altres institucions de caràcter supralocal.

BLOG ROSER BATLLE

Roser Batlle és fundadora de la Xarxa Espanyola d’Aprenentatge-Servicio i forma part de la seva Junta Directiva. També forma part del Centre Promotor d’Aprenentatge Servei de Catalunya; de la Fundació Zerbikas del País Basc i de la Xarxa Iberoamericana d’Aprenentatge-Servei. Va estar col·laborant durant quatre anys com a professora a ESADE i actualment col·labora amb la consultoria social Inpacte.

CENTRO PROMOTOR DE APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO EN EUSKADI

Zerbikas és el Centre Promotor de l‘Aprenentatge i Servei Solidari a Euskadi. És un espai generador d’iniciatives, un lloc de confluència d’accions encaminades a facilitar i reforçar projectes d’APS. És una entitat amb voluntat de servei públic, independent de l’Administració, que associa el APS amb la innovació i la qualitat educativa. L’òrgan directiu de Fundació Zerbikas és la Junta del Patronat

CENTRO PROMOTOR LATINOAMERICANO DE APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO

Fundat el 26 de febrer de 2002. Buenos Aires, Argentina, avui té una xarxa de col·laboradors en tota l’Argentina, així com a Uruguai i el Brasil, i desenvolupa les seves activitats a Amèrica Llatina, però també a Àfrica, Europa i altres regions del món.

5 preguntes amb resposta per a conèixer l’APS

L’aprenentatge Servei: una vacuna educativa i social

5 raons per fer APS.

Aprenentage servei: serveis socials en acció

El professor Jesús Guillem presenta alguns dels factors crítics que caracteritzen els bons projectes d’Aprenentatge-Servei i com, indirectament, alguns estudis que provenen de la neurociència poden donar suport a l’ús d’aquests projectes que vinculen els continguts curriculars amb els serveis comunitaris, especialment pel que fa al treball d’importants funcions executives del cervell

Reescrivim la vellesa. Guia didàctica

La Guia té per objectius visibilitzar l’envelliment com una part del cicle vital, qüestionar estereotips i sensibilitzar els nois i noies sobre la situació de la gent gran. Està organitzada en 5 blocs i conté totes les orientacions didàctiques i els recursos necessaris per treballar amb l’alumnat. És una iniciativa d’Amics de la Gent Gran

LA REFLEXIÓ: EIX CLAU DE L’ APRENENTATGE SERVEI

La reflexió és un ingredient que aglutina tots els elements que formen un projecte d’APS, els dona un valor afegit i els
enriqueix. Aquesta guia vol ser una eina per potenciar la importància de la reflexió en els projectes d’aprenentatge servei: ens ofereix els espais, agents lligam amb l’avaluació de la reflexió i recursos per potenciar-la.

APRENENTATGE SERVEI PER A UNA ALIMENTACIÓ SANA, JUSTA I SOSTENIBLE

La guia pretén facilitar l’impuls de projectes comunitaris per a una alimentació sostenible. S’adreça a entitats o centres educatius interessats a treballar aquesta temàtica i/o en l’ApS).

CIÈNCIA CIUTADANA I APRENENTATGE SERVEI

El document pretén acostar la ciència ciutadana i l’aprenentatge servei per assenyalar les semblances i explorar possibilitats de col·laboració.

Vídeo Jornada APS_Ciència Ciutadana: 21 de gener de 2021

GUIA DEL PROGRMA ESCOLES + SOSTENIBLES: PASSEM A L’ACCIÓ!

L’objectiu de la guia és estimular la reflexió i el debat a cada centre per definir el propi itinerari de sostenibilitat, i fornir eines de treball i exemples concrets per desenvolupar-lo. L’APSC pot ser una proposta educativa adient per a portar a la pràctica alguns dels projectes i accions que presenta la guia.

Pistas para practicar ApS con Cuidados. InteRed

Guia enfocada directament a la posada en marxa i desenvolupament d’un Projecte d’APSC, amb multitud de recursos i eines descarregables  dirigida a professorat i centres educatius, educadores i educadors, futurs docents…

Infografies de la Guia

Educar para transformar el mundo

Testimoni de professorat, personal d’entitats i alumnes que han realitzat projectes d’APS a centres de la Comunitat Valenciana.

El potencial transformador de les entitats

El document que es presenta aquí té com a objectiu sistematitzar i reivindicar l’aposta que el Consell d’Innovació Pedagògica (CIP) ha fet des del 2017 per l’aprenentatge servei. S’exposen algunes de les experiències sorgides, se’n recullen els aprenentatges principals i es dibuixa un full de ruta per al futur en aquest procés d’incorporació de
l’aprenentatge servei a les entitats.

Els ODS a través de l’ApS

L’editorial Santillana porta l’Agenda 2030 a les aules i llança ECOS, un conjunt de projectes d’aprenentatge servei (ApS) adreçat als estudiants de secundària i encaminats a la consecució dels ODS: Acció pel clima (ODS 13), Vida submarina (ODS 14), Salut i benestar (ODS 3) i Igualtat de gènere (ODS 5).