Maig és el mes de les preinscripcions a Cicles Formatius de Grau Mig i Superior

El pròxim 11 de maig comença la preinscripció per als cicles formatius de de Grau Mig de Formació Professional i el 25 la dels de grau superior. A la ciutat existeix una oferta molt variada d’aquests cicles. S’imparteix formació gairebé de totes les branques de la formació professional. També s’ha registrat un augment d’alumnes en els darrers 10 anys. Però no totes les titulacions tenen el mateix èxit. Algunes d’elles, amb un alt nivell d’inserció laboral, tenen pocs alumnes.