MOSTRA DE TREBALLS DE RECERCA DE CIUTAT

Elaborar els Treballs de Recerca és un dels principals reptes al qual s’enfronten els nois i noies de 2n de Batxillerat. Aquest curs  i donada l’excepcionalitat que estem vivint, en aquesta edició els Treballs de Recerca del Districte passen directament a la fase de ciutat.

La Mostra de ciutat, impulsada pel Consorci d’Educació, amb la col·laboració dels Centres de Recursos i les coordinacions de Batxillerat dels centres dels districtes, volen difondre aquesta magnífica feina, posant en valor la creativitat i l’esforç de l’alumnat i la tasca feta des dels centres docents.

El coneixement es construeix combinant creativitat i tractament rigorós de la informació. L’adquisició de les habilitats lligades a la recerca contribueix a desenvolupar la pròpia autonomia, a adquirir pensament crític, a potenciar el gust per aprendre i saber més, i alhora al desenvolupament de capacitats tan importants com la comunicació, l’argumentació i la cerca d’informació.

OBJECTIUS

  • Potenciar les activitats de recerca que fan els alumnes de batxillerat.
  • Donar a conèixer a la comunitat educativa i a la ciutadania en general, els treballs d’investigació que es duen a terme als instituts de Gràcia.
  • Promoure les habilitats comunicatives i argumentatives de l’alumnat.
  • Oferir suggeriments i idees sobre treballs de recerca a l’alumnat de propers cursos.
  • Crear un fons de treballs de recerca al CRP de Gràcia.

BASES DE LA MOSTRA DE RECERCA JOVE

FULL D’AUTORITZACIÓ DRET D’IMATGES

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ

Trobareu més informació a la pàgina web del CEB: https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/plans_programes/impuls_recerca/mostra_de_recerca_jove_bcn