Calendari PFZ

 

Calendari

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats (primer trimestre curs 2020-2021) 1-09-2020 31-12-2020
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre juny 20/desembre 20
Comissió PFZ: Valoració i aprovació de les demandes rebudes.
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 15-07-20
Publicació de les activitats aprovades 30-07-20
Inscripció del professorat a les activitats 14-09-20 27-09-20

 

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 14 al 27 de setembre 9 d’octubre de 2020 a partir del 14 d’octubre de 2020
Segon torn pendent pendent pendent
Formació d’estiu del 15 al 31 de maig 20 de juny de 2020 a partir del 1 de juliol de 2020