Calendari PFZ

 

Calendari

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats (primer torn curs 2021-2022) 4-05-2021 21-05-2021
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre
Comissió PFZ: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 28/05/2021
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 30-06-2021
Publicació de les activitats aprovades 30-07-21
Inscripció del professorat a les activitats 13-09-2021 26-09-2021

 

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 14 al 27 de setembre 9 d’octubre de 2020 a partir del 14 d’octubre de 2020
Segon torn del 7 al 18 de gener 31 de gener de 2022 7 de febrer de 2022
Formació d’estiu del 15 al 30 de maig 19 de juny de 2021 1 de juliol de 2021